Izobraževalni center Eksena nas je povabil k sodelovanju v človekoljubnem nepridobitnem projektu, ki je namenjen spodbujanju strpnosti, spoštovanja, sodelovanja in prijateljstva med otroki in mladimi. Tema projekta je bila Stop sovražnemu govoru – spoštujmo razlike med nami. V projektu sta sodelovala oddelka 3-4 let in 4-7 let.

Za otroke in mlade je strpnost še posebej pomembna tema, zato je to načelo izpostavljeno tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju ter zajeto v učnih programih za osnovne in srednje šole ter kurikulumu za vrtce. V deklaraciji je UNESCO 16. november razglasil za MEDNARODNI DAN STRPNOSTI. Projekt podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije (človekove pravice in temeljne svoboščine) ter uresničevanje človekovih in otrokovih pravic, kot so opredeljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic (OZN), Deklaraciji in Konvenciji o otrokovih pravicah (OZN) in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Ob mednarodnem dnevu strpnosti smo se pogovarjali in ustvarjali na temo strpnosti in nestrpnosti. Cilj projekta je bil, da smo otrokom dali priložnost, da skozi pogovor in lastno izražanje ter ustvarjanje še bolj ozavestijo problematiko nestrpnosti in spoznajo pomen strpnosti.

Zapisala: Nina Kodba Vereš

Dostopnost