Zdravje otrok in primerno bivalno okolje

Vsi zaposleni skrbimo za varnost, dobro počutje in zdravje otrok in zaposlenih, kar je naša temeljna naloga. Za zdravje otrok in primerno bivalno okolje skrbimo:

  • z zdravo in uravnoteženo prehrano,
  • s svežim sadjem in zelenjavo,
  • s spodbujanjem pitja vode in nesladkanih čajev večkrat na dan,
  • z veliko gibanja otrok na svežem zraku,
  • z rednim vzdrževanjem higiene v prostorih in čistoče igrač,
  • z rednim prezračevanjem in preprečevanjem prepiha,
  • s počitkom otrok,
  • z navajanjem na pravilno in redno umivanje rok in pravilno higieno kašljanja,
  • s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni,
  • z upoštevanjem navodil in priporočil strokovnih nadrejenih delavcev in strokovnih institucij (Ministrstvo za zdravje, NIJZ).

Pri organizaciji vsakodnevnega dela in bivanja v vrtcu upoštevamo določila Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Vsi zaposleni dosledno upoštevamo Pravilnik o varnosti otrok, Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu, Načrt ukrepanja ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, Varnostni načrt v času pojava koronavirusa, Izvajanje higienskih ukrepov,

Varnostni načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v vrtcu Veržej v času pojava koronavirusa, Izvajanje higienskih ukrepov, Načrt čiščenja in nege otroka, Načrt prezračevanja v vrtcu ter ostale interne dokumente vrtca.

Zdravo okolje

Zdravo okolje v vrtcu predstavlja predpogoj za zdrav način življenja.
Zaposleni v vrtcu si prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne potenciale. Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem izvajanju. V vsakodnevnih dejavnostih spodbujamo zdrav stil življenja za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.
Zdravo, varno in čisto bivalno okolje vrtca oblikujemo s pomočjo vzpostavljenega zdravstveno higienskega režima. Pri tem upoštevamo veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij ter dogovore, ki smo jih sprejeli v vrtcu.
Ob pojavu obolelih otrok za nalezljivo boleznijo, izvajamo v vrtcu poostrene ukrepe. K hitremu prepoznavanju in obvladovanju nalezljivih bolezni nam pripomorejo tudi strokovne zdravstvene institucije. Starše otrok dosledno obveščamo o pojavih bolezni in jim posredujemo navodila za ravnanje.
Zdravje otrok krepimo z rednim prezračevanjem prostorov, z veliko gibanja in aktivnostmi na igriščih ter v okolici vrtca ob različnih vremenskih pogojih.
Poudarek dajemo tudi zobozdravstveni preventivi.

 


Zdravje v vrtcu

POROČILO  O OPRAVLJENIH AKTIVNOSTIH V PROJEKTU  »ZDRAVJE V VRTCU« ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 – srednja skupina

SPODBUJANJE OKUŠANJA IN NAVAJANJA NA NOVE OKUSE

Skupinska dinamika in medsebojno spodbujanje pogosto obrodita sadove in otroci  so hitreje pripravljeni poskusiti nekaj novega. V vrtcu jim ob vsaki priložnosti ponudimo, da okušajo različne jedi, plodove, zelišča. Opažamo, da je zelenjavna gredica, ki jo imamo na igrišču vrtca pripomogla, da se je marsikateri otrok opogumil in poskusil nekaj novega (drobnjak smo najprej občasno okušali in si ga postregli pri sendvičih, ter ga večkrat nabrali in ga odnesli kuharici, da ga je narezala, otroci so si ga poljudno dodajali v  juho). Posadili smo si tudi sadike paradižnika in jih redno zalivali ter sprotno opazovali njihovo rast, saj ga tako lahko vsako leto otroci v poletnih mesecih obirajo (češnjev).

V aprilu so otroci prinašali prazne pakete od semen , ki so ji doma posejale njihove mame ali babice.  Izrezovali in zalepili so tudi zelenjavo iz katalogov. Tako je nastala zbirka – plakat, ob katerem so se otroci dnevno pogovarjali in sličice poimenovali z imeni zelenjave.  Igra »kaj je to?«,  jim je bila zelo všeč ; en otrok je s prstom pokazal, drugi pa je moral dati pravilen odgovor.)

Ker imamo v bližini vrtca  zasajen sonaravni vrt z zelišči, dišavnicami, s  sadjem in z zelenjavo smo si ga večkrat ogledali in se sprehodili po njem. Opazovali smo spremembe in občasno nekatere tudi okušali (predvsem vonje in okuse zelišč). S tovrstno aktivnostjo so se otroci aktivno učili in spoznavali nove rastline in njihova poimenovanja.

Otrokom sem prav tako prinesla sveže kamilice, sami so jim potrgali cvetove in skrbeli, da so se posušile, zatem smo si pripravili kamilični čaj.

Vemo, da je doma okušanje različne hrane, vsaj z nekaterimi otroki, pravi podvig.

Pogosto se dogaja, da otroci ne želijo niti poskusiti nove hrane, ki je  nepoznanega okusa ali videza, kljub temu, da imajo s poskušanjem že pozitivno izkušnjo. V vrtcu ta proces navajanja na nove okuse steče precej lažje. Otrokom sem hotela približati raznovrstno hrano na način, ki je najpreprostejši.

Po ogledu pravljične ure  – o debeli repi, so imeli možnost poskušanja prave repe. Le nekaj otrok jo je sploh hotelo poizkušati. Ko pa smo šli na sprehod, smo na njivi videli posajeno. Otrokom sem jo pokazala in nekaj smo jih z hudomušno spodbudo izpulili, ter si jih odnesli v vrtec.

Tam smo jih oprali, jaz sem jo olupila in tako smo repo jedli cel teden pri obrokih ali občasno kar tekom dneva.

Vzgojiteljice smo jim bile vzgled, saj smo jo same večkrat jedle! Večina  otrok jo je samovoljno začelo poskušati in celo jesti.

 

ČISTE ROKE ZA ZDRAVE OTROKE – ogled lutkovnega filmčka

Ob  ogledu filmčka (bil je precej dolg) – sem otroke seznanila s pomenom zgodbe. Večkrat sem ga prekinila in se vmes z otroki pogovorila o pomenu in aktivnostmi, ki jih moramo mi izvajati. Otroke smo vsakodnevno navajale na pravilno umivanje rok in na varčno uporabo brisač in vode. Ob pravljicah z različno tematiko, sem jih seznanjala s pomenom čistoče (tudi traktorji, ki so jim najljubši in avtomobilčki morajo biti čisti). Če so si jih odnesli v peskovnik, so jih zatem tudi skrbno umili. Ob razkuževanju igrač so otroci prav tako aktivno sodelovali – pobrisali prah na policah, pobrisali zaboje in osušene igrače zložili nazaj. Po vseh teh aktivnostih pa smo strok. delavke vztrajale za dosledno umivanje in čistočo rok.

Dostopnost